Category Archives: NL

Boeken

Om een boek te bestellen , gelieve de titel en Uw coordinaten te bezorgen via e-mail aan
marijke@marijkebisschop.com

Boeken worden opgestuurd aan winkelprijs plus postkosten. Dank u

 

Opvoeden in een Verwenmaatschappij
Uitgeverij Lannoo, 2005

Opvoeden in een verwenmaatschappij, hoe maak je je kind toch gelukkig ? Marijke Bisschop,Uitgeverij Lannoo,2005 (EUR17.95)

 

We leven met z’n allen in toenemende mate in een verwenmaatschappij. Verwennen is fijn, maar te veel van het goede is niet meer prettig. Onze kinderen hebben immers niets aan dat acute gebrek aan houvast en regels. Gevolg ? Ze houden wel eens kunnen opgroeien tot ontevreden, besluitloze en afhankelijke volwassenen, die moeite hebben om hun leven in eigen handen te nemen.

 

Mag je als ouder je kinderen dan helemaal niet meer in de watten leggen ? Natuurlijk wel, zolang dit maar op de goede manier gebeurt. Opvoeden in een verwenmaatschappij helpt ons de gezonde balans te vinden tussen negatief en positief verwennen. Alleen zo kunnen we onze kinderen opvoeden tot onafhankelijke, vastbesloten en zelfverzekerde jongeren. En dat willen we toch allemaal !

 

Een boek vol praktische en haalbare adviezen.

 

Bouwen aan zelfvertrouwen
Uitgeverij Lannoo, 2004

Bouwen aan zelfvertrouwen, als tiener anders denken over jezelf, Marijke Bisschop. Uitgeverij Lannoo, 2004. (9.95 euro)

 

Dit boekje is een antwoord op de vele vragen die ik kreeg in mijn werk met jonge adolescenten. De snel veranderende omgeving, de druk, de school en de vrienden, en de manier waarop onze jongeren hier bezig mee zijn en over nadenken heeft invloed op hun manier van zijn en handelen en op hun gevoelsleven. We zijn een beetje vergeten wat het is om adolescent te zijn en we herinneren ons niet meer hoe en waarover we dan denken. Alles is nog een beetje chaotisch in het hoofd en moet door zijn puberteit heen een plaatsje vinden. Wij kunnen hen als ouders en leerkrachten daarbij helpen en hun vertrouwen in henzelf helpen te verstevigen.

 

Je kind kan het zelf
Marijke Bisschop en Theo Compernolle. Uitgeverij Lannoo, 2003

Je kind kan het zelf, kinderen opvoeden tot zelfredzaamheid , Marijke Bisschop en Theo Compernolle. Uitgeverij Lannoo, 2003 (16.95 euro)

 

Over het aan en afleren van gedrag bij jonge kinderen

 

 

Hier harder slaan,

Marijke Bisschop en Detty Verreydt. Uitgeverij Averbode, 2000
Hier harder slaan, Marijke Bisschop en Detty Verreydt. Uitgeverij Averbode, 2000 (10.95 euro) 

Een spannend en aangrijpend verhaal voor kinderen vanaf 10 jaar over pesten en gepest worden. Uit de werkelijkheid gegrepen en door de kinderen zelf met de hulp van hun leraar tot een goed einde gebracht. Kinderen kunnen zelf leren hun problemen op te lossen.

 

Van eetlast naar eetlust, onder red. van Nadine Moyson en Eliane Roofthooft. Eetgedrag en eetproblemen bij kleuters en bij kinderen op de lagere school, Marijke Bisschop, Uitgeverij Acco, 2002. (22.25 euro)

Over eetproblemen van babyleeftijd tot volwassenheid. Met concrete adviezen van Marijke Bisschop voor pedagogische aanpak en zo nodig voor gedragstherapeutische behandeling.

Raadpleging

Gedrag en of opvoedingsproblemen bij kinderen en jeugdigen.

 

Puberconsultaties: jonge adolescenten hebben niet zo direct zin om bij een therapeut of “psy” langs te gaan. Ze raden meestal hun ouders aan eens te gaan! En trouwens: “je bent toch niet gek?”

 

Marijke Bisschop zag nooit een gek kind , wel jongeren die in de knoop zaten met zich zelf, hun ouders, de school of met hun vrienden. Of kinderen die denken dat ze wel eens gek gaan worden. Het doet soms goed erover te kunnen praten, begrepen te worden en woorden te leggen op je gevoelens en je vele vragen. Indien je dat wenst dan zoeken we samen naar een oplossing voor jou, waar jij je goed mee voelt. De vraag van de therapeut is: “wat kan ik voor jou doen?”

Lezingen & Workshops

Voor kleuters:
– huil baby’s
– Slaapproblemen
– Voedingsproblemen
-Zelfredzaamheidtraining (video)

 

Lagere school:
– Verwennen tot verwaarlozing (over zelfstandigheid en zelfvertrouwen) -Straffen en belonen, grenzen durven stellen in de opvoeding
– Angst bij kinderen
– Kinderverdriet
– Pesten op school, sociale vaardigheden (video)
– Buik en hoofdpijn klachten (psycho-somatiek)

 

Middelbare school:
pubers, hoe denken en doen ze, hoe gaan we er mee om ?
– Bouwen aan je zelf vertrouwen !
– Lezingen voor ouders en leerkrachten.
– Voordrachten en workshops speciaal voor pubers. Zeer actueel en op praktijk gericht: 11-14 jaar
– angst stoornissen, OCD bij kinderen, faalangst
– anorexia nervosa, voor jeugdigen en hun ouders

 

Conferenties op vraag voor volwassenen, vrouwen verenigingen, workshops voor het aanleren van praktische vaardigheden. Hoe omgaan met schuldgevoelens, minderwaardigheid gevoelens en relatie problemen, stress en depressiviteit, angst. Op de praktijk gericht met grondige theoretische ondersteuning uit de cognitieve gedragstherapie.

Projecten:

 

In samenwerking met scholen een project uitwerken voor extra stimulans tot het opbouwen van een positief zelfwaarde gevoel. Posi-Nega kan uw school een voorstel doen voor een seminarie, interactief met de leerlingen van de eerste graad. Referenties van scholen waar dit reeds gebeurde kan u aanvragen bij: m.bisschop@posi-nega.com

 

 

Wie ben ik?

Marijke Bisschop studeerde pedagogie in Amsterdam, Nederland. Zij specialiseerde zich daarna in Londen en België in de gedragstherapie. Zij werkte 20 jaar op de afdeling kinderpsychiatrie van het U.Z. Gasthuisberg in Leuven, België en enkele jaren in Montréal, Canada. Nu is zij opvoeding consulente en gedragstherapeute in België. Zij is auteur van een reeks wetenschappelijke artikelen en boeken over kinderpsychologische vraagstukken. Haar grote ervaring in het werken met kinderen en jonge adolescenten in België, Nederland en Canada zetten haar aan tot het schrijven van haar boek: “Bouwen aan je zelfvertrouwen”. Haar interesse gaat uit naar de denkwereld van de adolescenten en hun gedrag en hun welbevinden dat het gevolg is van de manier van denken over zichzelf, de anderen en de maatschappij. Zij gaat in op de vragen en de levens ervaringen van deze jongeren, die zij ontmoet in haar werk als conferencier in scholen en in jeugdbewegingen. De anekdotes in het boek zijn uit het leven van deze jongeren gegrepen en natuurlijk onherkenbaar gemaakt. In “Opvoeden in een verwenmaatschappij” schrijft ze hoe we onze kinderen kunnen opvoeden tot onafhankelijke, vastbesloten en zelfverzekerde jongeren. Marijke Bisschop is erkend lid en supervisor van de V.V.G.T. (Vlaamse Vereniging voor GedragsTherapie).

Onthaal

Welkom !
Ik ben Marijke Bisschop, pedagoge en gedragstherapeute.

Mijn passie is bijdragen tot het ontwikkelen en opvoeden van mensen, voornamelijk tieners, tot onafhankelijke, vastbesloten en zelfverzekerde personen. Daar gaat mijn boek “Bouwen aan zelfvertrouwen” over.( posi en nega helpen ons hierbij…)
Niet alle dagen makelijk in onze verwenmaatschappij! In “Opvoeden in een verwenmaatschappij” geef ik aan hoe je je kind toch gelukkig kan maken, door ze uit de watten te halen!

Het liefst interageer ik met jongeren, ouders en opvoeders in het kader van individuele gesprekken, seminaries of lezingen.
Ik nodig U uit om te reageren op mijn newsletters.

Tot binnenkort, Marijke Bisschop

Editiepajot : HERNE – Helpen opvoeden van de kleinkinderen

HERNE – Helpen opvoeden van de kleinkinderen

Mee-opvoeden_en_verwennen_van_je_kleinkinderen

Pedagoge en gedragstherapeute Marijke Bisschop – Foto’s © Deschuyffeleer
Mee-opvoeden_en_verwennen_van_je_kleinkinderen

‘Helpen zorgen voor je kleinkinderen’ van de hand van Marijke Bisschop – © Deschuyffeleer
Mee-opvoeden_en_verwennen_van_je_kleinkinderen

Wouter De Pooter (Gezinsbond), Nele Rijckaert en Kirsten De Saeger (Huis van het Kind,Liesbeth De Ridder (CAW Delta)en Werner Godfroid (Arch’educ) – © Deschuyffeleer
Mee-opvoeden_en_verwennen_van_je_kleinkinderen

Helpen opvoeden van de kleinkinderen in De Regenboog in Herfelingen – © Deschuyffeleer

In de gemeentelijke basisschool De Regenboog was pedagoge en gedragstherapeute Marijke Bisschop de gast. Zij sprak er over de kunst een plaats te zoeken tussen het mee-opvoeden en het  verwennen van kleinkinderen. De voordracht kaderde in een reeks welgekomen informatieavonden over actuele opvoedingsthema waarmee de werkgroep ‘Overleg Opvoedingsondersteuning Pajottenland’ in Bever, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen uitpakt. De Volkshogeschool Halle-Vilvoorde Arch’educ staat in voor de ondersteuning. Het was dan ook haar directeur Werner Godfroid die de gespreksavond inleidde.

Marijke Bisschop: “Vele jonge gezinnen maken dankbaar gebruik van de bereidwillige hulp van oma of opa bij de opvang van hun kinderen. Grootouders worden dan ook steeds belangrijker als het gaat om het mee-opvoeden van de kinderen. De situatie vergt wel veel overleg tussen ouders en grootouders”.
Het opvoedingsboek  ‘Helpen zorgen voor je kleinkinderen’ van de hand van Marijke Bisschop en uitgegeven bij Lannoo is in die zin een gids die zich volledig richt op de grootouders. Hoe zorg je ervoor dat je als grootouder op dezelfde lijn zit als je zoon/dochter wat betreft de opvoeding van de kleinkinderen?  Hoe geef je aan welke taken je wel of niet op je wilt nemen?  En waar ligt die belangrijke grens tussen liefhebben en verwennen ook al weer? In haar uiteenzetting pleitte Marijke Bisschop alleszins voor openheid en duidelijke afspraken waarbij de grootouders zichzelf absoluut niet dienen weg te cijferen.
Naast de deskundige benadering werd ook ruimte gecreëerd voor het uitwisselen van ervaringen. Zo stonden Wouter De Pooter (Gezinsbond), Nele Rijckaert en Kirsten De Saeger (Huis van het Kind) en Liesbeth De Ridder (CAW Delta) als medeorganisatoren  ter beschikking voor meer specifieke informatie.
De volgende hoogtepunten van de  opvoedingscarrousel zijn alleszins de Opvoedingsbrunch op woensdag 16 mei in het Dominicanessenklooster in Herne en de voordracht ‘Is opvoeden kinderspel?’ van VTM-Supernanny Wendy Bosmans in de Cultuurschuur De Cam in Gooik op woensdag 23 mei tijdens de Week van de Opvoeding.
Wie overigens vragen of twijfels heeft over de opvoeding van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar kan hiermee steeds terecht bij het Opvoedingspunt in het Pajottenland (0473 47 07 66). Indien nodig biedt de medewerker een luisterend oor, geeft hij tips of gaat hij op zoek naar het meest gepaste antwoord op de vragen en de bekommernissen.