Boeken

Om een boek te bestellen , gelieve de titel en Uw coordinaten te bezorgen via e-mail aan
marijke@marijkebisschop.com

Boeken worden opgestuurd aan winkelprijs plus postkosten. Dank u

 

Opvoeden in een Verwenmaatschappij
Uitgeverij Lannoo, 2005

Opvoeden in een verwenmaatschappij, hoe maak je je kind toch gelukkig ? Marijke Bisschop,Uitgeverij Lannoo,2005 (EUR17.95)

 

We leven met z’n allen in toenemende mate in een verwenmaatschappij. Verwennen is fijn, maar te veel van het goede is niet meer prettig. Onze kinderen hebben immers niets aan dat acute gebrek aan houvast en regels. Gevolg ? Ze houden wel eens kunnen opgroeien tot ontevreden, besluitloze en afhankelijke volwassenen, die moeite hebben om hun leven in eigen handen te nemen.

 

Mag je als ouder je kinderen dan helemaal niet meer in de watten leggen ? Natuurlijk wel, zolang dit maar op de goede manier gebeurt. Opvoeden in een verwenmaatschappij helpt ons de gezonde balans te vinden tussen negatief en positief verwennen. Alleen zo kunnen we onze kinderen opvoeden tot onafhankelijke, vastbesloten en zelfverzekerde jongeren. En dat willen we toch allemaal !

 

Een boek vol praktische en haalbare adviezen.

 

Bouwen aan zelfvertrouwen
Uitgeverij Lannoo, 2004

Bouwen aan zelfvertrouwen, als tiener anders denken over jezelf, Marijke Bisschop. Uitgeverij Lannoo, 2004. (9.95 euro)

 

Dit boekje is een antwoord op de vele vragen die ik kreeg in mijn werk met jonge adolescenten. De snel veranderende omgeving, de druk, de school en de vrienden, en de manier waarop onze jongeren hier bezig mee zijn en over nadenken heeft invloed op hun manier van zijn en handelen en op hun gevoelsleven. We zijn een beetje vergeten wat het is om adolescent te zijn en we herinneren ons niet meer hoe en waarover we dan denken. Alles is nog een beetje chaotisch in het hoofd en moet door zijn puberteit heen een plaatsje vinden. Wij kunnen hen als ouders en leerkrachten daarbij helpen en hun vertrouwen in henzelf helpen te verstevigen.

 

Je kind kan het zelf
Marijke Bisschop en Theo Compernolle. Uitgeverij Lannoo, 2003

Je kind kan het zelf, kinderen opvoeden tot zelfredzaamheid , Marijke Bisschop en Theo Compernolle. Uitgeverij Lannoo, 2003 (16.95 euro)

 

Over het aan en afleren van gedrag bij jonge kinderen

 

 

Hier harder slaan,

Marijke Bisschop en Detty Verreydt. Uitgeverij Averbode, 2000
Hier harder slaan, Marijke Bisschop en Detty Verreydt. Uitgeverij Averbode, 2000 (10.95 euro) 

Een spannend en aangrijpend verhaal voor kinderen vanaf 10 jaar over pesten en gepest worden. Uit de werkelijkheid gegrepen en door de kinderen zelf met de hulp van hun leraar tot een goed einde gebracht. Kinderen kunnen zelf leren hun problemen op te lossen.

 

Van eetlast naar eetlust, onder red. van Nadine Moyson en Eliane Roofthooft. Eetgedrag en eetproblemen bij kleuters en bij kinderen op de lagere school, Marijke Bisschop, Uitgeverij Acco, 2002. (22.25 euro)

Over eetproblemen van babyleeftijd tot volwassenheid. Met concrete adviezen van Marijke Bisschop voor pedagogische aanpak en zo nodig voor gedragstherapeutische behandeling.